ปะเก็นใยหิน(asbestos),ปะเก็นทนไฟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAND  KLINGER    

ปะเก็น Klinger-80

ปะเก็น  Klinger-100

ปะเก็น  Klinger-200

ปะเก็น Klinger-1000       (ปะเก็นไส้ลวด)

ปะเก็น Klinger-Acidit

ปะเก็น Klinger-Oilit

ปะเก็น Klinger-rit3A

ปะเก็น Klinger-Universal

 

BRAND QUANEST

ปะเก็น Quanest 1500  Black Color

Spec Datasheet

ปะเก็น Quanest 234 Black or Red Color

Spec Datasheet

BRAND QUANEST   (แบบไส้ลวด)

ปะเก็น Quanest 450   Black Color

ปะเก็น Quanest 1500EP Black Color

Spec Datasheet 

BRAND IT

ปะเก็น IT 50 Black or Red Color

Spec Datasheet

 

BRAND FEROLITE

ปะเก็น FEROLITE 333 Black or Red Color

Spec Datasheet

 

BRAND  QUANEST     (เหมาะสำหรับงานความเย็น  งานแอมโมเนีย  coolant  compressor)

ปะเก็น Quanest 931 white color

Spec Datasheet 

 

 

Visitors: 1,594,254