ปะเก็นไม้ก็อก


 • ชื่อสินค้า : ไม้ก๊อกธรรมดา -CR-117

  ชนิด : ธรรมดา

  ขนาด : หนาตั้งแต่ 1 ถึง 6 มิลลิเมตร ขนาด 2x3 ฟุต

  รายละเอียด : ใช้ทำซีล, บอร์ดประกาศ, รองชิ้นงาน, ตกแต่งฯลฯ


 • ชื่อสินค้า : ไม้ก๊อกผสมยางธรรมดา -1237

  ชนิด : ชนิดผสมยางธรรมดา

  ขนาด : ความหนาตั้งแต่ 1 ถึง 6 มิลลิเมตร ขนาด 1x1 เมตร

  รายละเอียด : ใช้ทำซีลกันน้ำมัน

  Print : Product Specification

 • ชื่อสินค้า : ไม้ก๊อกอาบยาง-2030

  ชนิด : ชนิดอาบยาง

  ขนาด : ความหนาตั้งแต่ 1 ถึง 6 มิลลิเมตร ขนาด 2x3 ฟุต และ 1x1 เมตร

  รายละเอียด : ใช้ทำซีลกันน้ำมัน เหมาะสำหรับงานหม้อแปลงไฟฟ้า

  Print : Product Specification

 • ชื่อสินค้า : ไม้ก๊อกผสมยาง 52999

  ชนิด : พิเศษ (พับไม่หัก)

  ขนาด : หนาตั้งแต่ 1.5 ถึง 12 มิลลิเมตร ขนาด 1 x 1 Mtr

  รายละเอียด : ใช้ในงานหม้อแปลงไฟฟ้า
Visitors: 1,594,258