SILICONE ซิลิโคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicone Rubber Sheet

China  (ขาวขุ่น)

Size: W 1 x L 1 to  10 Mtr   ความแข็ง  60 sh

Thk: 1  1.5  2   3   4   5   6   8   10   mm

Japan (ขาวขุ่น)

Size: W 1.2 X L 1 TO 10 Mtr    ความแข็ง 60 sh

Thk: 1   1.5   2   3   4   5   6   8   10    mm

ITALY (ขาวขุ่น หรือ แดงอิฐ)

Size: W 1.4 X L 1 TO 10 Mtr  ความแข็ง  60  sh

ThK: 1   1.5   2   3   4   5    6   8   10   mm (แบบสีแดงอิฐ)  เหมาะสำหรับงานสตรีม

Thk: 1   2   3   4   5  mm  (แบบสีขาวขุ่น)

 

Visitors: 1,536,549