เทปล่อนนิ่ม

เทปล่อนนิ่มแบน แบบมีเทปกาว  (FOOD GRADE)

เทปล่อนนิ่ม กลม   ไม่มีกาว  (FOOD GRADE)

เทปล่อนนิ่มแบบแผ่น (FOOD GRADE)

ใช้สำหรับงานหน้าแปลน ที่ต้องการความรวดเร็ว เร่งด่วน

 

Visitors: 1,539,336