ยางไส้ผ้า


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของยาง NEOPRENE INSERT FABRIC
• เป็นยางกันน้ำมัน มีไส้ผ้าแทรกอยู่ในเนื้อยาง
• ทนแรงดึง ทนแรงดัน(pressure)  ได้ดีเยี่ยม ทนการฉีกขาด   เหมาะกับงานลมโดยเฉพาะ

•ความเเข็งยาง (Hardness) 70 +/- 5 Sh A

• ทนอุณหภูมิได้ -40°c ถึง 120°c

ราคาก่อนแวท

1. Neprene Rubber Sheet With Insert Cloth  1 Layer Size: W 1 X L 1 Mtr Thk  1   mm       1 Sheet  @  2,300  

    (หนา 1 mmราคาสูง)

2.Neoprene Rubber Sheet With Insert Cloth 1 Layer Size: W 1 X L 1 Mtr Thk 1.5 mm      1 Sheet  @  1,350

3.Neoprene Rubber Sheet With Insert Cloth 1 Layer Size: W 1 X L 1 Mtr Thk  2   mm      1 Sheet  @  1,450

4.Neoprene Rubber Sheet With Insert Cloth 1 Layer Size: W 1 X L 1 Mtr Thk 3    mm      1 Sheet  @  1,650

5.Neoprene Rubber Sheet With Insert Cloth 1 Layer Size: W 1 X L 1 Mtr Thk 4    mm      1 Sheet  @  2,000

6.Neoprene Rubber Sheet With Insert Cloth 1 Layer Size: W 1 X L 1 Mtr Thk 5    mm      1 Sheet  @  2,450

7.Neoprene Rubber Sheet With Insert Cloth 1 Layer Size: W 1 X L 1 Mtr Thk 6    mm      1 Sheet  @  2,700

8.Neoprene Rubber Sheet With Insert Cloth 1 Layer Size: W 1 X L 1 Mtr Thk 8    mm      1 Sheet  @  3,200

9.Neoprene Rubber Sheet With Insert Cloth 1 Layer Size: W 1 X L 1 Mtr Thk 10  mm.     1 Sheet  @  3,510

SPEC DATA SHEET

 

Visitors: 1,536,550