ปะเก็นเชือกเพียวเทปล่อนสำหรับปั๊มมีสารหล่อลื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปะเก็นเชือก PURE PTFE WITH LUBRICANT (FOOD GRADE)  FDA

TEMP                               280    °C

PUMP PRESSURE         500     PSI

SHAFT  SPEED            1,800    FPM

PH  RANGE                   0-14 

SPEC DATASHHET

ราคาต่อเมตร (ก่อนแวท)


  1.Size: 1/8"   (3.18 mm)    1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     150    บาท

  2.Size: 3/16" (4.76 mm)    1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     220   บาท

  3.Size: 1/4"   (6.35 mm)    1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     350   บาท

  4.Size: 5/16" (7.94 mm)    1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     550   บาท

  5.Size: 3/8"   (9.53 mm)    1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     700   บาท

  6.Size: 7/16" (11.11 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร @   1,050   บาท

  7.Size: 1/2"   (12.70 mm)  1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @  1,400  บาท

  8.Size: 9/16" (14.29 mm)  1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @  1,680  บาท

  9.Size: 5/8"   (15.88 mm)  1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @  2,260  บาท

10. Size: 3/4"  (19.05 mm)  1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @  3,200  บาท

11. Size: 7/8"  (22.23 mm)  1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @  4,200  บาท

12. Size: 1"     (25.40 mm)  1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @  5,833  บาท 

Visitors: 1,594,251