ปะเก็นเชือกเพียวเทปล่อนfor valve (แบบแห้ง)

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปะเก็นเชือก PURE PTFE (DRY)  (FOOD GRADE)  FDA

TEMP                               260    °C

VALVE PRESSURE         2500     PSI

SHAFT  SPEED              600    FPM

PH  RANGE                   0-14 

SPECDATASHEET

ราคาต่อเมตร (ก่อนแวท)


 1. Size:  1/8"     (3.18 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @    150    บาท

 2. Size:  3/16"   (4.76 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     220   บาท

 3. Size:  1/4"     (6.35 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     350   บาท

 4. Size:  5/16"   (7.94 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     550   บาท

 5. Size:  3/8"     (9.53 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     700   บาท

 6. Size:  7/16"  (11.11 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @  1,050   บาท

 7. Size:  1/2"     (12.7 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร   @   1,400  บาท

 8. Size:  9/16" (14.29 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร   @   1,680  บาท

 9. Size:  5/8" (15.88 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร     @    2,260  บาท

10. Size:  3/4" (19.05 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร    @    3,200  บาท

11. Size:  7/8" (22.23 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร    @    4,200  บาท

12. Size:  1"      (25.4 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร    @    5,833  บาท 

Visitors: 1,594,264