ปะเก็นเชือกKevlar Teflon


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปะเก็นเชือก KEVLAR PTFE  

TEMP                               280    °C

PUMP PRESSURE         500     PSI

VALVE PRESSURE      3,300    PSI

SHAFT  SPEED            2,000    FPM

PH  RANGE                   3-11 

SPECDATASHEET

 

ราคาต่อเมตร (ก่อนแวท)

 

 1. Size:  1/8"     (3.18 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @    150    บาท

 2. Size:  3/16"   (4.76 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     220   บาท

 3. Size:  1/4"     (6.35 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     350   บาท

 4. Size:  5/16"   (7.94 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     550   บาท

 5. Size:  3/8"     (9.53 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     700   บาท

 6. Size:  7/16"  (11.11 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @   1,050   บาท

 7. Size:  1/2"     (12.7 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร   @   1,400  บาท

 8. Size:  9/16" (14.29 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร   @  1,680  บาท

 9. Size:  5/8" (15.88 mm)     1 เมตร  ราคาต่อเมตร   @   2,260  บาท

10. Size:  3/4" (19.05 mm)    1 เมตร  ราคาต่อเมตร   @   3,200  บาท

11. Size:  7/8" (22.23 mm)    1 เมตร  ราคาต่อเมตร    @  4,200  บาท

12. Size:  1"      (25.4 mm)    1 เมตร  ราคาต่อเมตร    @  5,833  บาท 

                    

Visitors: 1,594,270