ปะเก็นเชือกกราไฟท์เทปล่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปะเก็นเชือก Pure Graphite + Pure Teflon

TEMP                               550  °F   280°C

PUMP PRESSURE         500     PSI

SHAFT  SPEED            5,000    FPM

PH  RANGE                   0 to 14

SPECDATASHEET 

 

ราคาต่อเมตร (ก่นอเเวท)

1. Size:  1/16"   (1.59 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @    120    บาท

 2. Size:  1/8"     (3.18 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @    150    บาท

 3. Size:  3/16"   (4.76 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     220   บาท

 4. Size:  1/4"     (6.35 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     350   บาท

 5. Size:  5/16"   (7.94 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     550   บาท

 6. Size:  3/8"     (9.53 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     700   บาท

 7. Size:  7/16"  (11.11 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @  1,050   บาท

 8. Size:  1/2"     (12.7 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @   1,400  บาท

 9. Size:  9/16" (14.29 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @   1,680  บาท

10. Size:  5/8" (15.88 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @    2,260  บาท

11. Size:  3/4" (19.05 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @    3,200  บาท

12. Size:  7/8" (22.23 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @   4,200  บาท

13. Size:  1"      (25.4 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @   5,833  บาท 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
Visitors: 1,594,259