ปะเก็นเชือกถักขาว 100%

ปะเก็นเชือกถัก 100%

ทนอุณหภูมิได้ 500 °C 

ใช้เป็นฉนวนทนความร้อนในงานบอยเลอร์ แกนเพลานิ่ง ร่องเพลา 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,594,269