ปะเก็นเชือกกราไฟท์เเบบมีไส้ลวด

ปะเก็นเชือก GRAPHITE (แบบมีลวด)

เหมาะสำหรับปั๊มน้ำทั่วไป 

MIN TEMP  (งานน้ำเย็น)                -200    °C

MAX TEMP   (งานสตรีม น้ำร้อน)     650    °C

PUMP MAX PRESSURE         500     PSI

VALVE MAX PRESSURE      3,000    PSI

SHAFT  SPEED            5,000    FPM  (25Mtr/S)

PH  RANGE                   0-14   ยกเว้น Oleum  Fuming Nitric Acid And Aqua Regia

SPECDATASHEET

 

 

 

 

 

 ราคาต่อเมตร (ก่อนแวท)

 1. Size:  1/8"     (3.18 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @        80  บาท

 2. Size:  3/16"   (4.76 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     100   บาท

 3. Size:  1/4"     (6.35 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     145   บาท

 4. Size:  5/16"   (7.94 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     255   บาท

 5. Size:  3/8"     (9.53 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     400   บาท

 6. Size:  7/16"  (11.11 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     600  บาท

 7. Size:  1/2"     (12.7 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @     640   บาท

 8. Size:  9/16" (14.29 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @              บาท

 9. Size:  5/8" (15.88 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @                บาท

10. Size:  3/4" (19.05 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @               บาท

11. Size:  7/8" (22.23 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @              บาท

12. Size:  1"      (25.4 mm)   1 เมตร  ราคาต่อเมตร  @              บาท 

 

Visitors: 1,594,254