ปะเก็นไร้ใยหิน(non-asbestos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand TEMAC

NON ASBESTOS TEMAPLUS GASKET (Green) 

SIZE: W 1.5 MTR X L 1 MTR ,2 MTR ,3 MTR 

THK: 0.5   1  1.5  2  3  4  5  6  8  MM

SPEC SHEET

 

 

Brand VALQUA

 

VKS6600  (Blue)

Size: ( 50" x 50" ) 1,270 mm x 1,270 mm

Thk: 1  1.5   2   3   mm

Spec Datasheet1

Spec Datasheet2

 

 

VALQUA 6500  (Blue)

Size: ( 50" x 50" ) 1,270 mm x 1,270 mm

Thk: 0.4   0.5   0.8   1   1.5   2   3   mm

Spec Datasheet

 

 

 

VALQUA6500AC (Blue)

Size: ( 50" x 50" ) 1,270 mm x 1,270 mm

Thk: 1   2   3   mm

Spec Datasheet

 

 

FEROLITE NAM 39               (รุ่นย่อมเยาว์) 

TEMAC TEMASIL BLUE       (รุ่นยาวต่อเนื่อง 3 เมตร)

TEMAC TEMAPLUS GREEN       (รุ่นยาวต่อเนื่อง 3 เมตร)

VALQUA 6500 BLUE                  (รุ่นยาว 1,270 x 1,270 MM) 

Visitors: 1,594,269