กราไฟท์ เทป Graphite TAPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราไฟท์เทปใช้สำหรับ ซีลคอวาล์ว  บ่าวาล์ว  มีแบบเรียบ ไม่ติดเทปกาว  กับแบบลอนติดเทปกาว

Max Temp For Stream Work 650 C°

มีขนาดดังนี้

แบบเรียบ  ไม่มีกาวด้านหลัง

1. Size W 3/8" X Thk 0.5 mm  L 15 Mtr/Roll 

2. Size W 1/2" X Thk 0.5 mm  L 15 Mtr/Roll 

3. Size W 3/4" X Thk 0.5 mm  L 15 Mtr/Roll 

4. Size W   1" X Thk 0.5 mm  L 15 Mtr/Roll 

5. Size W 20 mm X Thk 0.2 mm  L 30 Mtr/Roll 

 

แบบมีลอน  มีเทปกาวด้านหลัง

1. Size W 3/8" X Thk 0.5 mm  L 15 Mtr/Roll 

2. Size W 1/2" X Thk 0.5 mm  L 15 Mtr/Roll 

3. Size W 3/4" X Thk 0.5 mm  L 15 Mtr/Roll 

4. Size W   1" X Thk 0.5 mm  L 15 Mtr/Roll 

 

 

 

 

Visitors: 1,594,268